Eesti Mesinduskogu kohtus esmaspäeval Maaeluministri Urmas Kruusega.

  Maaeluminister arutas mesindussektori esindajatega koostöövõimalusi 4. aprill 2022  Foto: Katrin Press. Maaeluminister Urmas Kruuse kohtus esmaspäeval Eesti Mesinduskogu (EMK) esindajatega arutamaks edasisi koostöövõimalusi ning samuti otsiti lahendusi mesinike tõstatatud probleemidele, nagu näiteks mesilasperede registreerimine või mesilashaiguste tõrje. Mesinduskogu esindajate sõnul keskendub EMK üks tegevussuund sellele, et mesinike huvid oleks esindatud ELi ühise põllumajanduspoliitika mesindussektori […]

Tarulangetise uuring

Austatud meinik Kevad hiilib juba uksetaga ja uus mesindushooaeg ei ole enam kaugel.   Eesti mesindusprogrammi rahastusel on erinevatel aastatel tehtud mitmeid uuringuid https://mesindusprogramm.eu/mesindustoodete-uuringud/. Sel aastal on plaanis viia läbi tarulangetise uuring. Uuringu eesmärk on saada võimalikult laiaulatuslik pilt Eesti mesilate tervislikust seisundist. Selleks kogutakse üle Eesti erineva suurusega mesilatest tarulangertise proove, millest uuritakse järgmisi […]

Mee-DNA testi Eesti mee koostise ja päritolu tuvastamine

Tere armsad mesinikud!   Oleme välja töötamas ainulaadset mee-DNA testi Eesti mee koostise ja päritolu tuvastamiseks. Mitmed teist on juba möödunud aastal andnud meile oma meeproovi testi arendamiseks. Senised tulemused on paljulubavad ning teeme pingutusi, et mee-DNA test saaks juba järgmisel aastal valmis. Aga enne, kui mee-DNA test saab valmis, tahame korjata veel täpsemaid andmeid mee […]

Varratoosi tõrje

Mesindusprogrammi tegevuste raames on võimalik tellida endale tasuta sipelghappe lappe varroatoositõrjeks. Tellimine keskkonnas: www.varroos.ee Iga mesinik, saab tellida tasuta 30 sipelghappe lappi ühe mesiniku kohta, eeldusel,  et ta on oma mesilaspered registreerinud PRIAs põllumajandusloomade registris.

Kuidas talvitusid sinu mesilased

  Alanud mesindusaastal võtavad mesinike nõustamistegevuse enda peale piirkondlikud usaldusmesinikud, keda on hetkel 11 inimest. Mesinikele annavad nõu usaldusmesinikud, kes omavad erialast kvalifikatsiooni (mesiniku kutse, konsulendi kutse, loomaarsti kvalifikatsioon). Usaldusmesinike ülesanneteks on piirkonniti mesinike nõustamine telefoni teel ning vajaduse tekkimisel ka mesilatesse kohale sõitmine. Jõgevamaa piirkonna usaldusmesinik on Rain Tõnson telefon 5252863, raintonson@gmail.com Millal pöörduda […]

COLOSS uuring – Mesinike teabeallikad – koostöös mesindusteadlastega üle maailma

Kuidas mesindusteavet otsida ja levitada? Palun leidke ca 10 minutit ja andke oma panus, et saaksime areneda ja teid teie tegevustes paremini aidata. Täpsem teema tutvustus all oleval lingil KUTSE_B-RAP_mesinike_uuring   Selles uuringus on 31 küsimust, millele vastamine võtab aega 10 minutit. Küsimustikule saab vastata kuni 15.11.2020! Niipea, kui uuring on lõpule jõudnud, koostame tulemuste […]

130 aastat Põltsamaa mesinike ühistegevust

130 aastat Põltsamaa mesinike ühistegevust Tänavu möödub 130 aastat sellest, kui sai alguse Põltsamaa kandi mesinike koostöö ja kogemuste vahetamine. Nimelt loodi 1889. aastal Põltsamaa Eesti Põllumeeste Selts, kuhu kuulusid mõistagi ka mesilasepidajad. Ka raamatutarkust said mesinikud ammutada õige pea, sest 1896. aastal ilmus Tartus Mats Tõnissoni raamat „Mesilaste kasvatus“. Juba 1898. aastal asutati Viljandimaa […]