Kuidas talvitusid sinu mesilased

 

Alanud mesindusaastal võtavad mesinike nõustamistegevuse enda peale piirkondlikud usaldusmesinikud, keda on hetkel 11 inimest. Mesinikele annavad nõu usaldusmesinikud, kes omavad erialast kvalifikatsiooni (mesiniku kutse, konsulendi kutse, loomaarsti kvalifikatsioon).

Usaldusmesinike ülesanneteks on piirkonniti mesinike nõustamine telefoni teel ning vajaduse tekkimisel ka mesilatesse kohale sõitmine.

Jõgevamaa piirkonna usaldusmesinik on Rain Tõnson telefon 5252863, raintonson@gmail.com

Millal pöörduda oma piirkonna usaldusmesiniku poolt

  • Kui sul kevadel on vaikus mesilas ja mesilased on hukkunud
  • Kui sul tekib probleeme mesilaste pidamisel
  • Kui sul tekib küsimus, vajad abi
  • Tuvastad oma mesilas haigusesümptomid
  • Või muu mesindusega seotud küsimus

Kõikide usaldusmesinike kontaktid on leitavad veebilehel alajaotusest: kontakt.
Usaldusmesinike tegevust koordineerib mesilashaiguste meetmejuht Hagbard Räis.

Mesindusprogramm toetab piirkondlike usaldusmesinike tegevust mesilashaiguste tuvastamisel ja ravil. Usaldusmesinikud teavitavad maakondade veterinaarkeskusi tuvastatud mesilashaigustest ning teevad veterinaarkeskustega koostööd mesilashaiguste ennetamisel. Mesindusprogramm võib vajadusel osaliselt või
täielikult katta sellised mesilashaiguste tuvastamiseks võetud proovide analüüsimise kulud, mida VTA ei kata. Vajaduse üle otsustab mesindusprogrammi juht lähtudes alameetme juhi poolt kinnitatud usaldusmesiniku avaldusest ja alameetme eelarvest.