Viimased uudised

Ühisprojekti eesmärk oli tähistada Põltsamaa Mesinike Seltsi 115. tegutsemisaastat. Selleks korraldati erinevaid koolitusi uute oskuste ja teadmiste omandamiseks. Uusi teadmisi omandati nii mee tootmise, turunduse kui ka töötlemise valdkonnas, õppides sealjuures nii Eesti kui ka teiste maade mesinikelt. Põhiliseks eesmärgiks oli panustada läbi ühiste tegevuste mesinduse arendamisesse Põltsamaa piirkonnas. Kohalikke meetooteid turustati ühistel laadaväljapanekutel, omandati e-keskkonna turundusoskuseid ja õpiti otseturunduse nippe. Kokkuvõttes aitas projekt kujundada Põltsamaa Mesinike Seltsi mainet ja andis palju väärtuslikke kogemusi.