Varratoosi tõrje

Mesindusprogrammi tegevuste raames on võimalik tellida endale tasuta sipelghappe lappe varroatoositõrjeks. Tellimine keskkonnas: www.varroos.ee
Iga mesinik, saab tellida tasuta 30 sipelghappe lappi ühe mesiniku kohta, eeldusel,  et ta on oma mesilaspered registreerinud PRIAs põllumajandusloomade registris.