Kust on pärit meemesilased?

Bioloogid üritavad aru saada, kuidas on mesilased evolutsioneerunud ja kui hästi kohastunud erinevate keskkonnatingimustega. Seniste geeniuuringute kohaselt peeti meemesilaste algkoduks Aafrikat. Uppsala ülikoolis tehtud uurimuse kohaselt pärineb liik hoopis Aasiast.

Matthew Webster järjestas koos oma kaastöölistega maailma eri piirkondadest pärinevate meemesilaste genoomid ja analüüsis põhjalikult nende üksiku nukleotiidi polümorfisme ehk SNPsid – ühetähelisi DNA-ahela muutusi. Selle põhjal koostati liigi evolutsioonipuu.

Selgus, et meemesilase eellased elutsesid Aasias. Õõnsate puutüvede elanikud hakkasid umbes 300 000 aastat tagasi kiiresti levima Euroopasse ja Aafrikasse.

Loe edasi