Tähelepanu! Mesilasperede arvu teatamine

Tuletan mesinikele meelde, et PRIA ootab mesilasperede arvu 1. mai seisuga 15-daks maiks. Igaks juhuks lisasin ka vastava vormi, millega saab andmed edastada.

Head mesindamist soovides
Linda Vooremäe
Järvamaa Veterinaarkeskus