PRIA veebikaardil on näha ka mesilate asukohad

PRIA avalikust veebikaardist on valminud uus versioon. Nüüd on kaardil võimalik vaadata nn mesilate kihti, mis võimaldab eristada loomapidamishoonete hulgast mesilaid.
Mesilad on kaardil tähistatud oranži tooni mesilase pildiga ikooniga. Ikoonile klikates avaneb infoaken, kus on toodud ka mesiniku kontaktandmed.
See võimaldab põllumeestel taimekaitsevahendite kasutamisel arvestada mesilastega.

Maaleht