Levinud taimekaitsemürgid kahjustavad mesilasi

Põllukahjurite vastu laialdaselt kasutatavad putukamürgid teevad värskete teadusuuringute järgi märgatavat kahju ka niiöelda headele putukatele – mesilastele ja kimalastele. Putukate kesknärvisüsteemi ründavad kemikaalid vähendavad emakimalaste kaalu ja arvukust ning tekitavad kodumesilastele orienteerumisraskusi.

Ajakirjas Science avaldatud kaks artiklit – üks kodu- ehk meemesilaste, teine kimalaste ehk metsmesilaste kohta – käsitlevad neonikotinoidide nime all tuntud taimekaitsevahendite toimet. Viimastel aastatel on mitmel pool maailmas tähele pandud, et mesilaste ja mõnede teistegi putukaliikide arvukus kipub seletamata põhjusel alla käima. Nüüdsete uurimuste autorite sõnul ei saa väita, et neonikotinoidid ongi üksinda kogu kurja juur, aga oma osa võib neil olla küll. Seda enam, et ka mitmed varasemad uuringud on nende ainete mesilasi kahjustavale toimele viiteid leidnud, vahendavad Vikerraadio Teadusuudised.

Ajakirjas Science nüüd kirjeldatud kodumesilaste-uuringus kleepisid Prantsuse teadlased mesilaste selga imepisikesed raadiosaatjad ja jälgisid siis mesilindude lendu tarust välja ja tagasi. Selgus, et neonikotinoidide toimel vähenes kodu leidmise tõenäosus kolm korda.

Kimalaste-uuringus piserdasid Briti teadlased neonikotinoididega mõnesid kimalasperesid, teisi aga mitte. Tuli välja, et kuue nädala pärast kaalusid putukamürki saanud pered kümnendiku võrra teistest vähem. Ja mis veel hullem, mürgiga töödeldud peredes hukkus umbes 85 protsenti emakimalastest – neist suuremat kasvu kimalastest, kes uusi mune peaksid munema.

http://teadus.err.ee/artikkel?id=6727&cat=1