Mesinikud kogunevad koosolekule

Mesinikel nagu ka põllumeestel on talv rahulikum aeg, mil lõõgastutakse ning tehakse ettevalmistusi algavaks mesindushooajaks. Eeloleval laupäeval toimub Põltsamaa kultuurikeskuses Põltsamaa Mesinike Seltsi koosolek-koolitus.

MTÜ Põltsamaa Mesinike Selts juhatuse liikme Rain Tõnsoni sõnul on kevadsuvisel perioodil mesinikel käed-jalad tööd täis ning omavahel kokkusaamiseks aega napilt. Rain Tõnsoni sõnul on sügistalvisel perioodil korraldatud mesinikele erinevaid koolitusi, mis on suunatud eelkõige oma seltsi liikmetele, kuid oodatud on ka teised mesindusest huvituvad inimesed.

Erinevad arutusel olnud teemad on kokku toonud erineval hulgal osalejaid, 20‒40 piires. Kui on korraldatud paljudele mesinikele koolitusi, on need kohale meelitanud mesinikke ka mujalt Eestist, näiteks Võrust, Pärnust ja teistest paikadest. Mõned kaugemal tegutsevad mesinikud on lausa kohaliku mesinike seltsi liikmeks astunud.

Vahel on korraldatud ka väljasõite mõne kogenud mesiniku juurde, kus juba huvipakkuvaid teemasid ja probleeme kohapeal lahti räägitakse.

Laupäevasel koolitusel tuleb juttu sellest, mida kujutab endast ettevõtluskonto ja kuidas sellega toimetada. Samuti räägitakse meemesilaste korjealadest ja grupi asukoha valikutest. Räägitakse ka mesindamise kogemustest Pihkva mesinike kogemuste põhjal ja Zebo variante kasutades.

TOOMAS REINPÕLD

www.vooremaa.ee