Uuringu ankeet mesinikele

Tere austatud mesinikud!

Palun täitke järgnev ankeet, mis asub aadressil: http://www.ki.ee/mesi/
Edastage käesolev info võimalikult paljudele e-posti omavatele mesinikele.    Tänud!

Selgitus ankeedi vajalikkuse mõistmiseks:
Käesoleva ankeedi koostas Eesti Konjunktuuriinstituut Põllumajandusministeeriumi tellimusel. Selle eesmärk on koguda andmeid ning kirjutada ülevaade Eesti mesindusest. Tulemused on vajalikud Eesti mesinduse arendamise planeerimiseks ning kasutatakse ka Euroopa Liidult rahastuse saamiseks, mida EL liikmesriigid kasutavad riiklike mesindusprogrammide elluviimiseks.