Eesti English Русский
 
 
                                           
«
»     
  Põltsamaa Mesinike Selts
 on
Jõgevamaa Koostöökoja ning
 Eesti Mesinduse Koostöökoja
  liige ja sõlminud   koostöölepingu
  Eesti Mesinike Liiduga 


 

Seltsi üldkoosolek

                Tähelepanu seltsi liikmed!

Põltsamaa Mesinike Seltsi liikmete üldkoosolek toimub 09. veebruaril 2013.a. algusega kell 13.30  Põltsamaa Kultuurikeskuses  J.Kuperjanovi 1

Päevakord:
      1. 2012. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja juhatuse valimine.  Ettekandja  J.Mekšun
      2. Revidendi aruande kinnitamine ja revidendi valimine. Ettekandja S.Maidla
      3. 2013.a. tegevusprogrammi kinnitamine.
      4. Jooksvad küsimused.

   Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada seltsi liikme lihtkirjaliku volituse alusel tema esindaja


 Lugupidamisega   Põltsamaa Mesinike Seltsi juhatus