Eesti English Русский
 
 
                                           
«
»     
  Põltsamaa Mesinike Selts
 on
Jõgevamaa Koostöökoja ning
 Eesti Mesinduse Koostöökoja
  liige ja sõlminud   koostöölepingu
  Eesti Mesinike Liiduga 


 

Maakondlik infopäev teemal: „Mesilaste haigused, seire, tõrje ja ennetamine“

             


                                              


        
Jõgeva Tootjate Liit  korraldab MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus“ raames tasuta maakondliku infopäeva teemal: „Mesilaste haigused, seire, tõrje ja ennetamine“

          Toimumiskoht: Jõgeva maakond Põltsamaa  Kultuurikeskus
          Toimumisaeg: laupäev 11 august algusega  kell 10.00 -15.00


          Infopäeva kava:

  1.   Nõuandesüsteemi ja nõuandetoetuse tutvustamine.   Lektor Liia Lust
  2.   Õiguslikud alused (Loomatauditõrje seadus, Veterinaarkorralduse seadus, Ravimiseadus)
  •   Mesilasperede suremuse ja haiguste järelevalve
  •   Mesilaste haiguste seire ja tõrjemeetmete rakendamine mesilates
  •   Mesilate registreerimine ja mesilasperede teatamine PRIA-s
  •   Ravimiarvestuse pidamine mesilates
  •   Mesilaste haiguste tõrje    Lektor Aado Oherd     

 

             Info ja kontakt: Registreerimine e-posti aadressil: telefonil 5250204   ain.seeder@gmail.com

             Infopäeva  toetab Euroopa Liit


Pilte õppepäevast.

Aado Oherd jagab näpunäiteiduudisimu .....Vaata rohkem     http://bee.nassenheider.com/artikels/view/1/keine/keine/keine/keine/4Tänud Liiale, kes meile selle õppepäeva organiseeris ja toimetas pidevaltKüsimustele tuli vastata ka vaheajalOhtrasti jagati nänni kõigile