Eesti English Русский
 
 
                                           
«
»     
  Põltsamaa Mesinike Selts
 on
Jõgevamaa Koostöökoja ning
 Eesti Mesinduse Koostöökoja
  liige ja sõlminud   koostöölepingu
  Eesti Mesinike Liiduga 


 

Seltsi üldkoosolek               Tähelepanu seltsi liikmed!

Põltsamaa Mesinike Seltsi liikmete üldkoosolek toimub 21. aprillil 2012.a. algusega kell 15.00  Põltsamaa Kultuurikeskuses  J.Kuperjanovi 1

Päevakord:
      1. 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja juhatuse valimine.  Ettekandja  J.Mekšun
      2. Revidendi aruande kinnitamine ja revidendi valimine.
      3. 2012.a. tegevusprogrammi kinnitamine.
      4. Jooksvad küsimused.

   Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada seltsi liikme lihtkirjaliku volituse alusel tema esindaja


 Lugupidamisega   Põltsamaa Mesinike Seltsi juhatus