Eesti English Русский
 
 
                                           
«
»     
  Põltsamaa Mesinike Selts
 on
Jõgevamaa Koostöökoja ning
 Eesti Mesinduse Koostöökoja
  liige ja sõlminud   koostöölepingu
  Eesti Mesinike Liiduga 


 

Mida on mesinikul kasulik teada pakendist

Õppepäev toimub  Põltsamaa Kultuurikeskuses J.Kuperjanovi 1, 48105 Põltsamaa

Aeg:  algus kell 10.00  13. veebruaril 2016

 Teemad:
1. Mida on mesinikul kasulik teada pakendist? Lektor ETO turundus-ja müügijuht R.Ramjalg (MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) on pakendiettevõtjate poolt aastal 2004 asutatud esimene akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon Eestis).
2.   Soovitused mesinikele, väikeste põllmajandusettevõtete arendamise toetuse (meede   6.3)  taotlemisel,  arvestades eelnevat taotlusvooru. Lektor konsulent L.Lust  30 min
3. Plastikraamide võlud ja valud ning näpunäiteid  nende kasutamiseks!  Lektor Paradiisi Mesila OÜ T.Janisk 30.min
4. Hetke tööd mesilas.


Põltsamaa Mesinike Seltsi aruande-ja valimiskoosolek

             Põltsamaa Mesinike Seltsi liikmete üldkoosolek toimub 13. veebruaril  2016.a. algusega kell 13.00 asukohaga  Põltsamaa Kultuurikeskuses J.Kuperjanovi 1, 48105 Põltsamaa

Päevakord:
      1. 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja juhatuse valimine.  Ettekandja  J.Mekšun
      2. Revidendi aruande kinnitamine ja revidendi valimine.
      3. 2016.a. tegevusprogrammi kinnitamine.
      4. Jooksvad küsimused.

   Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada seltsi liikme lihtkirjaliku volituse alusel tema esindaja


 Lugupidamisega   Põltsamaa Mesinike Seltsi juhatus