Eesti English Русский
 
 
                                           
«
»     
  Põltsamaa Mesinike Selts
 on
Jõgevamaa Koostöökoja ning
 Eesti Mesinduse Koostöökoja
  liige ja sõlminud   koostöölepingu
  Eesti Mesinike Liiduga 


 

Mesilaspere arengu suunamine kevad-suvisel perioodilKoht     kohvik Rivaal seminariruum,  Põltsamaal Veski tn 1

Aeg:     algus kell 10.00     11. aprill 2015
Teema:  1.
Mesilaspere arengu suunamine kevad-suvisel perioodil (arengu analüüs, laiendamine, korjebaas, lisasöötmine, kärgede ehitamine jne)

Koolitust viivad läbi   mesinik Järvamaalt Hando Niinep ja mesilashaiguste spetsialist Aado Oherd.

Õppepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2013 – 31.08.2016 kaudu. Osavõtt on tasuta.


Pilte toimunust.
  

 Tähelepanu seltsi liikmed!

Seltsi aruande-ja valimiskoosolek

             Põltsamaa Mesinike Seltsi liikmete üldkoosolek toimub 11. aprillil 2015.a. algusega kell 13.00 
             asukohaga kohvik Rivaali seminariruumis
Päevakord:
      1. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja juhatuse valimine.  Ettekandja  J.Mekšun
      2. Revidendi aruande kinnitamine ja revidendi valimine.
      3. 2015.a. tegevusprogrammi kinnitamine.
      4. Jooksvad küsimused.

   Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada seltsi liikme lihtkirjaliku volituse alusel tema esindaja


 Lugupidamisega   Põltsamaa Mesinike Seltsi juhatus