Eesti English Русский
 
 
                                           
«
»     
  Põltsamaa Mesinike Selts
 on
Jõgevamaa Koostöökoja ning
 Eesti Mesinduse Koostöökoja
  liige ja sõlminud   koostöölepingu
  Eesti Mesinike Liiduga 


 

Teabepäev mesilasemade kasvatamisest

 
Põltsamaa Mesinike Seltsi juhatus organiseerib teabepäeva 08. märtsil 2014

Koht:  Põltsamaa Kultuurikeskus
Aeg:  algus kell 10.00

Teema:

1. Mesilasemade kasvatamine. (tõuaretus, kunslik seemendamine, inventar, mesilasema andmise meetodid jne.- mida uut on selles vallas maailmas)  Lektor mesinduse konsulent Hillar Kalda
2. Mesilasemade kasvatamine oma mesila näitel. Lektorid mesinik  Jüri Lugus ja mesinik Jüri Mekšun

Teine moodul mesilasemade kasvatamisest (praktiline) toimub 14. juunil Kubja talus, algusega kell 10.00
Õppepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.
         Kõik mesinikud, mesinike sõbrad ja mesindushuvilised on õppepäevale teretulnud!                                     
View Larger Map