Eesti English Русский
 
 
                                           
«
»     
  Põltsamaa Mesinike Selts
 on
Jõgevamaa Koostöökoja ning
 Eesti Mesinduse Koostöökoja
  liige ja sõlminud   koostöölepingu
  Eesti Mesinike Liiduga 


 

Teabepäev

Põltsamaa Mesinike Seltsi juhatus organiseerib teabepäeva

Koht   Põltsamaa Kultuurikeskus
Aeg:  algus kell 10.00
Teema:    Varroatoosi erinevad raviskeemid ja erinevate abivahendite tutvustus.
                 Mesilasperede talvitumiseks ettevalmistamine.
                Lektor   Tarmo Jaanisk  (Paradiisi Mesila OÜ)


            Toimub erinevate ravimite ja abivahendite müük!

  Õppepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.2010 – 31.08.2013 kaudu. Osavõtt on tasuta.